Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Szkoła Doktorska na UPJPII - Rozpoczynamy rekrutację kandydatów! 2 IX 2019

Terminy rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z terminami rekrutacji:

  1. elektroniczna rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie

od 2 września 2019 r. godz. 9.00 do 13 września 2019 r. do godz. 14.00

  1. składanie wymaganych dokumentów

od 3 września 2019 r. godz. 9.00 do 16 września 2019 r. do godz. 14.00

  1. ocena projektów badawczych przez komisję rekrutacyjną kandydatów spełniających warunki formalne

od 17 września 2019 r. do 20 września 2019 r.

  1. ogłoszenie listy zakwalifikowanych do rozmowy z komisją rekrutacyjną

23 września 2019 r. godz. 10.00

  1. rozmowy z komisją rekrutacyjną

25 września 2019 r. oraz 26 września 2019 r.

  1. ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę doktorantów

27 września 2019 r. godz. 9.00

  1. dokonanie wpisu na listę doktorantów

27 września 2019 r. w godz. 10.00 do 15.00

 

O szkole

Szkoła Doktorska na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie została powołana przez Rektora UPJPII, ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka, w drodze Zarządzenia nr 11/2019 z dnia 20 maja 2019 r.

Szkoła doktorska jest jednostką ogólnouczelnianą, która kształci w dyscyplinach: nauki teologiczne, historia, filozofia, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz nauki socjologiczne.

Celem kształcenia w szkole doktorskiej jest stworzenie doktorantom najlepszych warunków zarówno do rozwoju osobowego (w szczególności na płaszczyźnie moralnej i religijnej), jak również do poszukiwania prawdy, a także uzyskanie takiej harmonii pomiędzy nimi, aby doktorant realizując swój indywidualny temat badawczy wpisał się w ogólną misję Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jaką jest realizacja uniwersalnego posłannictwa Kościoła wyrażona słowami Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie” (Mt 28, 19).

Aby móc sprostać temu zadaniu, zajęcia odbywają się w modułach umożliwiających odpowiedź nie tylko na potrzeby dzisiejszej ewangelizacji, ale także nabycie umiejętności prowadzenia badań i przekazywania wiedzy, zarówno z nauk teologicznych jak i z historii, filozofii, nauk o komunikacji społecznej i mediach czy nauk socjologicznych. Istotne znaczenie odgrywa również interdyscyplinarność kształcenia pomagająca otwierać się na prawdę, dobro i piękno, a także na podejmowanie dialogu, w którym – jak wskazywał Jan Paweł II w Częstochowie w 1979 r. – „trzeba jasno mówić, kim ja jestem, żebym mógł rozmawiać z kimś drugim, który jest inny”. Ważnym elementem kształcenia jest także możliwość wyboru przez doktorantów modułu zajęć w języku obcym, prowadzonych przez zagranicznych profesorów. Podkreśla on uniwersalność nauki, jak i Kościoła, który poprzez kształcenie nowych naukowców pragnie oddziaływać na współczesne społeczeństwo w duchu chrześcijańskiego systemu wartości.

 

Więcej informacji: http://szkoladoktorska.upjp2.edu.pl/node/47