Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Informacje ogólne

Adres do korespondencji:
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25

Dyrektor - o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP
e-mail: jaroslaw.kupczak@upjp2.edu.pl

Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II jest międzywydziałową jednostką naukową Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest działalność naukowa i wydawnicza, której celem jest przedstawienie i rozwijanie filozofii i teologii Jana Pawła II, poprzez szczegółowe studia, publikacje, jak również organizację sympozjów i seminariów interdyscyplinarnych. Ośrodek ma za zadanie integrację już istniejących na Uniwersytecie inicjatyw i licznych projektów badawczych w dziedzinie myśli Jana Pawła II. Ważnym zadaniem Ośrodka jest współpraca z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, jak też z innymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami i inicjatywami społecznymi, którym leży na sercu troska o dziedzictwo Jana Pawła II.

Seminaria naukowe prowadzone w ramach współpracy Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie http://www.idmjp2.pl/.

Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie organizują i zapraszają na wykłady otwarte pod tytułem "Jan Paweł II. Posługa myślenia".

Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego wydaje książki w serii wydawniczej "Studia nad myślą Jana Pawła II".

Konwersatorium na temat nowego feminizmu Jana Pawła II: "kobieta21" (raz w miesiącu), prowadzący: o. dr hab. Jarosław Kupczak OP, kontakt dla nowych osób: jp2@upjp2.edu.pl
Uczestnicy konwersatorium prowadzą blog: www.kobieta21.salon24.pl