Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Polityka prywatności - kandydaci

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie przy ul. Kanonicznej 25.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujący sposób:

  • pod adresem email: IODO@upjp2.edu.pl
  • pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ul. Kanoniczna 25; 31-002 Kraków z dopiskiem IOD.

Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Odbiorcami Twoich danych są następujące podmioty:

  • APR SYSTEM sp. z o.o. – Dostawca oprogramowania uczelnianego
  • Uniwersytet Warszawski – w pobrania wyników egzaminów maturalnych
  • Narodowa Agencji Wymiany Akademickiej – w celu weryfikacji zagranicznych dyplomów.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Masz następujące prawa wynikające z RODO

  • prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy dane nie są już niezbędne
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.