Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Polityka prywatności - konferencje

Klauzula informacyjna
Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujący sposób:

  • pod adresem email: IODO@upjp2.edu.pl
  • pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ul. Kanonicza 25; 31-002 Kraków z dopiskiem IOD.

Twoje dane osobowe, w tym wizerunek, przetwarzane są w następującym celu:

  • Realizacja umowy

Odbiorcami Twoich danych są następujące podmioty:

  • IT-MINDS S.A. – administrator systemów informatycznych
  • Media – realizacja sprawozdań, reportaże, artykuły itp.

Twoje dane będą przechowywane przez okres 10 lat.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy.

Masz następujące prawa wynikające z RODO:

  • prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy dane nie są już niezbędne
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.