Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Polityka prywatności - studenci

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II z siedzibą
w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujący sposób:

 • pod adresem email: IODO@upjp2.edu.pl
 • pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ul. Kanonicza 25; 31-002 Kraków z dopiskiem IOD.

 

Twoje dane przetwarzane są w następujących celach:

 • Odbycia kształcenia wyższego;
 • Odbycia kursów oraz studiów podyplomowych;
 • Otrzymywania stypendiów;
 • Uzyskania pomocy w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • W celu zakwaterowania;
 • W celu przeprowadzenia procedury konkursowej;
 • W celu korzystania z platformy e-lerningowej;
 • W celu sprawdzenia pracy dyplomowej;
 • W celu promocji i marketingu własnego uczelni – prawnie usprawiedliwiony cel administratora;
 • W celu monitorowania dalszych losów absolwentów – na podstawie zgody;
 • W celu ubezpieczenia zdrowotnego;
 • W celu odbycia praktyk i staży;
 • W celu wymiany akademickiej.

 

Odbiorcami Twoich danych są następujące podmioty:

 • APR SYSTEM sp. z o.o.;
 • SIMPLE Sp. z o.o.;
 • Plagiat.pl Sp. z o.o.;
 • IT- minds S.A.;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • Ministerstwa;
 • Banki;
 • Uczelnie Wyższe;
 • Szkoły;
 • Seminaria Duchowne;
 • Firmy prawnicze;
 • Fundacja Jana Pawła II w Rzymie.

 

Twoje dane będą przechowywane w zależności od podstawy przetwarzania

 • Dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej odwołania;
 • Dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa zgodnie z przepisami np.
  • Dane studentów, doktorantów – przez okres 50 lat,
  • Dokumenty finansowo – rozliczeniowe – prze okres 6 lat,
  • Dane przetwarzane w celu zakwaterowania – do przedawnienia ewentualnych roszczeń, ale nie dłużej niż 1 rok.

 

Masz następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy dane nie są już niezbędne;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy;
 • prawo do odwołania zgody – możesz to zrobić kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do odbycia kształcenia.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.