Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

O Pracowni

Powołana do życia w październiku 2014 roku Pracownia Dziejów Kultury Materialnej zajmuje się dziejami przedmiotów codziennego użytku, technologią ich wytwarzania, kontekstem społecznym a także ich inwentaryzacją, wstępną konserwacją i dokumentacją. Podstawową bazę źródłową stanowią zabytki pozyskane w trakcie badań archeologicznych, w szczególności tych, prowadzonych w ramach praktyk dla studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury. Jednym z podstawowych celów Pracowni jest bowiem kontynuacja obozów studenckich, zapoczątkowanych w roku 2011, kiedy to przebadano obronny dwór renesansowy w Graboszycach. W roku 2013 przeprowadzono prace na terenie pałacu w Setnicy (województwo zachodniopomorskie), zaś w latach 2013 – 2014 prowadzono rozpoznanie założenia obronnego w Mirosławcu, należącego do rodziny Wedlów a następnie von Blankenburg.

Prace terenowe dają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy na temat badań archeologicznych, podstawowych technik badawczych, sposobów wykonywania dokumentacji archeologicznej, postępowania z odkrywanymi reliktami dziedzictwa kulturowego. Dzięki  współpracy z naukowcami z innych dziedzin (architekci, geodeci, paleozoolodzy, paleobotanicy, dendrolodzy, antropolodzy, etc.) uczą szerokiego, interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień naukowych, pojawiających się w toku prowadzonych prac.

Zaplecze Pracowni stanowi atrakcyjną alternatywę dla prowadzenia zajęć dydaktycznych, w trakcie których studenci  uczestniczą w procesie opracowywania materiału zabytkowego pochodzącego z badań, w tym inwentaryzacji, wstępnej konserwacji i dokumentacji a w dalszej kolejności  w naukowym opracowaniu pojedynczych zabytków, jak i całych kolekcji, których ostatecznym celem jest publikacja naukowa.

W planach Pracowni pozostaje podjęcie działań z zakresu archeologii eksperymentalnej i rekonstrukcji historycznej. Pracownia podejmuje starania mające na celu pozyskanie środków finansowych w postaci grantów naukowych.