Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Wykopaliska w Graboszycach

W roku 2011 na terenie dworu obronnego w Graboszycach przeprowadzono pierwsze praktyki, z udziałem studentów historii sztuki i ochrony dóbr kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dzięki zaangażowaniu Uczelni, studentów, a także właściciela obiektu – p. Andrzeja Najduchowskiego udało się doprowadzić do końca projekt badawczy.

Dworu w Graboszycach, jak i samej miejscowości nie objęto nigdy obszerniejszym opracowaniem monograficznym wydanym drukiem, natomiast wzmiankowano je w  kilku pracach poruszających szerszą tematykę.

Graboszycki dwór, jako budynek wolnostojący, znajduje się na niewielkim wzniesieniu z trzech stron otoczonym fosą, a od strony wschodniej przyległym do rozległego stawu. Zarówno wzniesienie jak i fosa są częściowo nadsypane i przekopane z wykorzystaniem naturalnych właściwości terenu. Gmach wzniesiony jest na rzucie prostokąta założonego na osi północ – południe, z prostokątnymi ryzalitami od strony wschodniej i zachodniej. Ryzalit wschodni (frontowy) umieszczony jest niesymetrycznie w stosunku do elewacji, ryzalit zachodni w zasadzie mieści się na osi tylniej elewacji. Budynek jest podpiwniczony, dwukondygnacjowy, nakryty dachem czterospadowym z dachami siodłowymi nad ryzalitami. Rozplanowanie wnętrza jest trójpasmowe - w piwnicach dwutraktowe, w parterze dwu- i trzytraktowe, a na piętrze dwutraktowe. Sklepienia występują w piwnicach i parterze. Elewacje bezporządkowe, bez wydzielonego cokołu, zamknięte profilowanym gzymsem koronującym. Występuje w nich kamieniarka  z końca wieku XVI lub nieco późniejsza.  

Przeprowadzone prace przyniosły cały szereg informacji, które pozwoliły na nowe spojrzenia na dzieje tego niezwykle interesującego obiektu. Efektem jest opracowanie naukowe, opublikowane w piśmie Wadoviana:

link do artykułu:

http://wadoviana.eu/wp-content/uploads/2014/01/Dw%C3%B3r-w-Graboszycach-S.Dryja-S.S%C5%82awi%C5%84ski.pdf

W praktykach wzięli udział studenci historii sztuki i ochrony dóbr kultury UPJPII: Piotr Solarz, Piotr Zając, Marta Kamińska, Anna Maksylewicz, Justyna Basińska, Dominika Praszkiewicz, Alicja Kulawik, Roksana Kańkowska, Joanna Rudek, Magda Pabijan, Ewa Zaleska