english version

Lokalizacja: Archiwum > Archiwum abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie

Archiwum abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie

Adres: 30-348 Krak贸w, ul. Bobrzy艅skiego 10
tel. 12 252 35 60
e-mail: archiwum.baziaka@upjp2.edu.pl

Godziny przyj臋膰 stron, pracy sekretariatu oraz czytelni:

Dc0ErmDc0Erm Archiwista - mgr Artur Kinasz

poniedzia艂ek-艣roda: 9.00-14.00

Istnieje mo偶liwo艣膰 samodzielnego skorzystania z zasobu mikrofilm贸w w czytelni archiwum UPJPII, za uprzedni膮 telefoniczn膮 rezerwacj膮 terminu.

ARCHIDIECEZJA LWOWSKA (RYS HISTORYCZNY)
W 1375 r. papie偶 Grzegorz XI wyni贸s艂 Halicz do godno艣ci arcybiskupstwa - metropolii. W 1412 r. na mocy bulli antypapie偶a Jana XXIII stolica archidiecezji zosta艂a przeniesiona z Halicza do Lwowa. Kapitu艂a metropolitalna zosta艂a ufundowana 23 XI 1429 r. przez W艂adys艂awa Jagie艂艂臋. W latach 1786-1925 do archidiecezji lwowskiej nale偶a艂a r贸wnie偶 Bukowina. Po drugiej wojnie 艣wiatowej w granicach Polski znalaz艂a si臋 cz臋艣膰 dawnej archidiecezji lwowskiej, kt贸ra nosi艂a nazw臋 Administratury Apostolskiej w Lubaczowie. W 1992 r. wesz艂a ona w sk艂ad nowo utworzonej diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

DZIEJE ARCHIWUM
Za rz膮d贸w abpa Boles艂awa Twardowskiego powsta艂a my艣l uporz膮dkowania zasobu archiwalnego, znajduj膮cego si臋 w Kurii Arcybiskupiej we Lwowie. Zadanie to powierzono Stanis艂awowi Zaj膮czkowskiemu, kt贸ry zas贸b Archiwum uporz膮dkowa艂 i w latach 1930-1931 sporz膮dzi艂 inwentarz ksi膮偶kowy. Z jego te偶 inicjatywy gromadzono archiwalia parafialne sprzed 1800 r. Nie zosta艂 jednak zrealizowany postulat w艂膮czenia Archiwum Kapitu艂y Metropolitalnej do archiwum archidiecezjalnego. Obecnie stanowi ono cz臋艣膰 Pa艅stwowego Centralnego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Do 1939 r. Archiwum Kurii Arcybiskupiej mie艣ci艂o si臋 w pa艂acu arcybiskupim przy ul. Czarnieckiego 22 we Lwowie. W pa藕dzierniku 1945 r. zasoby Archiwum Archidiecezjalnego oraz archiwum i biblioteka Seminarium Duchownego zosta艂y przewiezione do Krakowa, Tarnowa i Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach 50. XX w., z inicjatywy abpa Eugeniusza Baziaka i ks. dra Mariana Rechowicza akta te zwieziono do Lublina i z艂o偶ono w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dopiero po uko艅czeniu w 1978 r. budowy gmachu Kurii Biskupiej w Lubaczowie zacz臋to wszystkie archiwalia lwowskie tam gromadzi膰. Wojna, ci膮g艂e zmiany miejsca i niew艂a艣ciwe przechowywanie akt spowodowa艂y znaczne ubytki i rozproszenie archiwali贸w. Akta personalne duchowie艅stwa zosta艂y zniszczone z polecenia abpa B. Twardowskiegowe wrze艣niu 1939 r., z obawy przed ingerencj膮 w艂adz sowieckich.Zas贸b archiwalny, a szczeg贸lnie ksi臋gi metrykalne, dwukrotnie zosta艂y przej臋te przez czynniki sowieckie, po czym z du偶ymi ubytkami odzyskane. W wyniku ewakuacji ze Lwowa, a potem niew艂a艣ciwego przechowywania i przewo偶enia w granice powojennej Polski, fascyku艂y akt zosta艂y przemieszane. Du偶膮 cz臋艣膰 akt uporz膮dkowali pracownicy O艣rodka Archiw贸w, Bibliotek i Muze贸w Ko艣cielnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po przewiezieniu do Lubaczowa porz膮dkowanie zasobu ograniczy艂o si臋 praktycznie do posegregowania akt i pr贸by okre艣lenia ich przynale偶no艣ci zespo艂owej, przy czym kierowano si臋 zasadniczo kryteriami zewn臋trznymi. Zajmowali si臋 tym: ks. Stefan Weretczuk, ks. Miko艂aj Owsi艅ski i ks. Mariusz Leszczy艅ski. W po艂owie 1995 r.Archiwum przewiezione zosta艂o do Krakowa.
W latach 1995-2000 instytucja ta funkcjonowa艂a w Krakowie pod nazw膮 Archiwum, Biblioteka i Muzeum Metropolii Lwowskiej obrz膮dku 艂aci艅skiego, a obowi膮zki dyrektora pe艂ni艂 ks. dr J贸zef Wo艂cza艅ski. W okresie 2000-2012 funkcj臋 archiwistki powierzono s. mgr Dacji Szyma艅skiej CSJ. Dnia 19 marca 2012 r. metropolita lwowski obrz. 艂ac. abp dr Mieczys艂aw Mokrzycki podpisa艂 umow臋 z rektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw艂a II w Krakowie ks. dr hab. W艂adys艂awem Zuziakiem, prof. UPJPII w przedmiocie depozytu zasobu archiwalnego w murach wspomnianej uczelni.

ZAS脫B
Wykaz akt
I. Archiwum Konsystorskie - l. Dokumenty pergaminowe. 2. Ksi臋gi Konsystorskie. 3. Akta wizytacyjne (XVI-XIX w.). 4. Registratura Konsystorska
(od 1787 r.). 5. Varia; ok. 150 mb.
II. Archiwa parafialne (XVII-XX w.) - zespo艂y szcz膮tkowe ok. czterystu archiw贸w; ok. 14,5 mb.
III. Ksi臋gi metrykalne (XVI-XX w.); ok. 3 tys. j.a. - 56 mb.
IV. Archiwum Zarz膮du D贸br Arcybiskupich (XIX-XX w.) - zesp贸艂 szcz膮tkowy;
ok. 16,5 mb.
V. Archiwum S膮du Ko艣cielnego; ok. 1 mb.
VI. Szcz膮tkowe archiwalia Kapitu艂y Metropolitalnej we Lwowie (XVIIl-
XX w.); ok. 0,5 mb.
VII. Archiwum Seminarium Duchownego we Lwowie i Kalwarii Zebrzydowskiej
(XVIII-XX w.); ok. 15,5 mb.
VIII. Archiwum Instytutu Ubogich (XIX-XX w.); ok. 6 mb.
IX. Szcz膮tkowe archiwa niekt贸rych zakon贸w (XVII-XX w.); ok. 3,5 mb.

Pomoce archiwalne
S. Zaj膮czkowski, Archiwum Archidiecezjalne obrz膮dku 艂aci艅skiego we Lwowie, Lw贸w 1932

Stan zmikrofilmowania
cz臋艣膰 zasobu zmikrofilmowano w O艣rodku ABMK przy KUL - J. Kania,Katalog mikrofilm贸w O艣rodka Archiw贸w, Bibliotek i Muze贸w Ko艣cielnychprzy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, nr 5, ABMK, 51 (1985) s. 46-104.

Opracowano na podstawie: Maria D臋bowska, Archiwa Ko艣cio艂a katolickiego w Polsce. Informator, Kielce 2002, s. 51-53; informacje w艂asne.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-29; 11:48

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail