english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015

Rekrutacja 2014/2015

IV TURA REKRUTACJI
STUDIA I i II STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna si臋 od rejestracji elektronicznej w Internetowej Rejestracji Kandydat贸w - irk.upjp2.edu.pl

Harmonogram IV tury rekrutacji:
1) rejestracja elektroniczna: od 1 pa藕dziernika do 15 pa藕dziernika 2014 r.,
2) og艂oszenie list rankingowych na poszczeg贸lne kierunki o okre艣lonym poziomie i formie studi贸w: 16 pa藕dziernika 2014 r.,
3) wpisy na studia: do 17 pa藕dziernika 2014 r.,
4) rozmowa kwalifikacyjna na studia prowadzone na Wydziale Teologicznym: do 15 pa藕dziernika 2014 r.
5) rozmowa kwalifikacyjna dla absolwent贸w 鈥漵tarej matury鈥 na studia prowadzone na Wydziale Nauk Spo艂ecznych: do 15 pa藕dziernika 2014 r.
6) test kwalifikacyjny dla absolwent贸w 鈥瀞tarej matury鈥 na studia prowadzone w Instytucie Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego: 16 pa藕dziernika 2014 r.

Uwaga!
Wszystkich Kandydat贸w chc膮cych uzyska膰 informacje odno艣nie rekrutacji, prosimy uprzejmie o bezpo艣redni kontakt z Instytutami oraz Wydzia艂ami w艂a艣ciwymi dla danego kierunku studi贸w:

Dla kierunku: Filozofia

Wydzia艂 Filozoficzny
tel. +48 12 370 86 08
e-mail: WF@upjp2.edu.pl

***

Dla kierunk贸w:
Archiwistyka i zarz膮dzanie dokumentacj膮
Historia
Studia historyczno-spo艂eczne
Turystyka historyczna

Instytut Historii
tel. +48 12 370 86 16, 421 65 19
e-mail: WH@upjp2.edu.pl

***

Dla kierunk贸w:
Historia sztuki
Ochrona d贸br kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury
tel. +48 12 421 26 97
e-mail: sztuka@upjp2.edu.pl

***

Dla kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja spo艂eczna

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo艂ecznej
tel. +48 12 422 10 83
e-mail: idiks@upjp2.edu.pl

***

Dla kierunku: Nauki o rodzinie

Instytutu Nauk o Rodzinie
tel./faks +48 12 422 47 86
e-mail: nor@upjp2.edu.pl

***

Dla kierunku: Praca socjalna

Instytut Pracy Socjalnej
tel. +48 12 422 21 21
e-mail: ips@upjp2.edu.pl

Dla kierunku: Teologia (oddzia艂 zamiejscowy)

Wydzia艂 Teologiczny Sekcja w Tarnowie
33-100 Tarn贸w, ul. Pi艂sudskiego 6
tel. +48 14 622 33 31
e-mail: wteol@diecezja.tarnow.pl

************************

Wsparcie techniczne: bladwd@upjp2.edu.pl

************************

REKTORAT
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

Informujemy, 偶e na podstawie uchwa艂y Senatu z dnia 16 czerwca 2014 r. Uniwersytet Papieski Jana Paw艂a II w Krakowie znosi op艂aty za drugi i nast臋pne kierunki studi贸w.

Decyzj臋 tak膮 podj臋li艣my jako pierwsza uczelnia w Krakowie i trzecia w Polsce.

Od roku akademickiego 2014/2015 mo偶na u nas bezp艂atnie studiowa膰 wi臋cej ni偶 jeden kierunek studi贸w.

Zapraszamy na studia do nas!

ZARZ膭DZENIE nr 39/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAW艁A II W KRAKOWIE z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zniesienia op艂at za us艂ugi edukacyjne zwi膮zane z kszta艂ceniem student贸w na drugim lub kolejnym kierunku studi贸w w formie stacjonarnej

************************

Decyzj膮 Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spo艂ecznej UPJPII, III tura rekrutacji na studia DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPO艁ECZNA I stopnia trybu stacjonarnego nie zostaje otwarta.

************************

Op艂aty za indeks i legitymacj臋 w wysoko艣ci 21z艂 nale偶y dokonywa膰 na indywidualne konto bankowe wygenerowane dla ka偶dego kandydata w czasie rejestracji elektronicznej.

************************

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-02; 13:30

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail