english version

Lokalizacja: Fundacja > Dofinansowane projekty > 2012 > Sympozjum naukowe Mimesis in Byzantne Art: Classical, Real, or Imitative?

Sympozjum naukowe Mimesis in Byzantne Art: Classical, Real, or Imitative?

W dniach 5-7 wrze艣nia 2012 roku w Krakowie odby艂o si臋 mi臋dzynarodowe sympozjum naukowe Mimesis in Byzantine Art. Do udzia艂u i wyg艂oszenia referat贸w prezentuj膮cych wyniki swoich bada艅 zostali zaproszeni naukowcy z Europy i USA. Ze wzgl臋du na mi臋dzynarodowy charakter sympozjum zar贸wno referaty, jak prowadzenie obrad oraz wyst膮pienia w dyskusjach ograniczono do j臋zyk贸w kongresowych (angielski, francuski, niemiecki).
Tematem tegorocznego sympozjum by艂o zjawisko mimesis (gr. na艣ladownictwo, imitacja) w sztuce bizanty艅skiej. Problem ten, co zaskakuj膮ce, nie by艂 dotychczas podejmowany przez historyk贸w sztuki bizanty艅skiej. Nieliczne posi艂kuj膮ce si臋 terminem opracowania (G. Vikan, S. Bolmann, Ch. Barber) nie mia艂y ambicji podj臋cia szerszej analizy zjawiska, a niekiedy odwracaj膮 definicj臋 鈥瀖imesis w sztuce鈥 u偶ywaj膮c poj臋cia w odniesieniu do na艣ladownictwa wyobra偶e艅 malarskich w rytuale (W. Tronzo). Taki stan rzeczy wydaje si臋 wynika膰 z tradycji interpretowania sztuki bizanty艅skiej wy艂膮cznie w kategoriach symbolicznych, wypracowanej przez skupion膮 na neoplato艅skich aspektach greckiej my艣li teologicznej (Ps. Dionizy Areopagita) historie estetyki pierwszej po艂owy XX wieku. Dlatego pr贸ba przegl膮du zjawisk zwi膮zanych ze 艣wiadomym na艣ladowaniem (zar贸wno natury, jak
i sztuki klasycznej) oraz zdefiniowania ich wsp贸lnych cech okaza艂a si臋 niezwykle istotnym
i ambitnym zadaniem. Pomimo trudno艣ci wynikaj膮cych ze skomplikowanej natury problemu oraz potrzeby dookre艣lenia nie badanego dotychczas szerzej zagadnienia referenci wykazali si臋 niezwykle wysokim poziomem i profesjonalizmem przygotowanych referat贸w.
Referaty wyg艂osili: dr Marina Bazani (Uniwersytet w Oxfordzie), dr Micha艂 Bzinkowski (Uniwersytet Jagiello艅ski), dr Timothy Dawson (Leeds), dr hab. Waldemar Deluga (Uniwersytet Kardyna艂a Stefana Wyszy艅skiego w Warszawie), prof. Eugenia Drakopoulou (Grecka Narodowa Fundacja Badawcza, Otwarty Uniwersytet w Atenach), dr Eliso Elizbarashvili (Wydzia艂 Studi贸w Bizanty艅skich, Instytut studi贸w Wschodnich im. G. Tseretelego, pa艅stwowy Uniwersytet Eliasza w Tbilisi), dr Sophia Germanidou (26. Eforat Staro偶ytno艣ci Bizanty艅skich, Kalamata), dr Piotr L. Grotowski (Uniwersytet papieski Jana Paw艂a II w Krakowie), mgr Bogna Kosmulska (Universytet Warszawski), dr hab. Miroslaw Piotr Kruk (Universytet Gda艅ski, Muzeum Narodowe w Krakowie), dr Delphine Lauritzen (Centrum bada艅 historii i kultury bizanty艅skiej, CNRS, Pary偶), dr Alexei Lidov (Centrum Bada艅 nad kultur膮 wschodniego chrze艣cija艅stwa, Moskwa), dr hab. Marina Loukaki (Instytut Literatury Bizanty艅skiej, Uniwersytet Ate艅ski), Witalij Michalczuk (Uniwersytet Warszawski), Prof. dr hab. Jan Prostko Prosty艅ski (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Pozna艅), dr Yuri Pyatnitsky (Pa艅stwowe zbiory Ermita偶u, Petersburg), dr Matthew Savage (Louisiana State University, Stany Zjednoczone), dr J贸zef Skrabski (Uniwersytet papieski Jana Paw艂a II w Krakowie), dr S艂awomir Skrzyniarz (Uniwersytet Jagiello艅ski), dr hab. Dariusz Tabor (Uniwersytet papieski Jana Paw艂a II w Krakowie), dr Pawe艂 Wr贸blewski (Kielce), dr Jacek Wiewiorowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Pozna艅) i dr Marcin Wo艂oszyn (Instytut archeologii i Etnologii PAN, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte Und Kultur Ostmitteleuropas 鈥 GWZO, Leipzig).
Tre艣膰 referat贸w, zaprezentowane w nich pogl膮dy oraz zastosowana metodologia spotka艂y si臋 z zainteresowaniem s艂uchaczy o czym 艣wiadczy艂y liczne pytania do prelegent贸w i o偶ywiona dyskusja, zazwyczaj przenosz膮ca si臋 w kuluary.
Udzia艂 w obradach sympozjum by艂 otwarty dla publiczno艣ci. Do pracownik贸w instytucji naukowych (Uniwersytet Jagiello艅ski, Uniwersytet Papieski, IS PAN)
i kulturalnych (Muzeum Narodowe, Mi臋dzynarodowe Centrum Kultury) Krakowa skierowano 28 nieodp艂atnych zaprosze艅. Ponadto zapewniono wolny wst臋p dla student贸w i doktorant贸w.
W trakcie obrad da艂y si臋 zaobserwowa膰 trzy g艂贸wne nurty, wok贸艂 kt贸rych koncentrowa艂a si臋 dyskusja: 1) metodologiczny (Savage, Drakopoulou, Grotowski), 2) mimesis rozumianego jako odniesienie do reali贸w 艣wiata otaczaj膮cego (Wiewiorowski, Wo艂oszyn, Dawson, Skrzyniarz) albo zapo偶ycze艅 artystycznych (Germanidou, Piatnitsky, Deluga), 3) relacji pomi臋dzy mimesis w literaturze a odwzorowywaniem 艣wiata w sztukach plastycznych (Lauritzen, Loukaki, Bzinkowski).
Cze艣膰 abstrakt贸w i program konferencji s膮 dost臋pne w formacie pdf. na stronie www.byzantinesymposium.com.
Poziom zaprezentowanych referat贸w sprawi艂, 偶e uczestnicy zgodnie uznali za celowe zapoznanie bizantynistycznej spo艂eczno艣ci naukowej z ustaleniami dokonanymi w trakcie sympozjum. Dlatego prelegenci zobowi膮zali si臋 przes艂a膰 do ko艅ca lutego 2013 roku teksty swoich wyst膮pie艅, za艣 komitet organizacyjny ze swojej strony podj膮艂 zobowi膮zanie znalezienia w艂a艣ciwych zewn臋trznych recenzent贸w dla poszczeg贸lnych artyku艂贸w oraz rozpocz膮膰 starania o pozyskanie 艣rodk贸w na w艂a艣ciwe wydanie materia艂贸w (szczeg贸lnie istotny wydaje si臋 przy tym druk ilustracji w kolorze).
Sympozjum zosta艂o dofinansowane ze 艣rodk贸w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego.

Organizator

dr Piotr Grotowski

0Hk2oW

  • ostatnia aktualizacja: 2012-11-08; 17:16

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail