english version

Lokalizacja: O nas > Historia

Historia

Uniwersytet Papieski Jana Paw艂a II w Krakowie wywodzi si臋 z najstarszej polskiej uczelni Uniwersytetu Jagiello艅skiego, zwi膮zanego od przesz艂o sze艣ciuset lat z histori膮 naszego miasta i narodu.

Wydzia艂 Teologiczny w Krakowie
12 maja 1364 roku kr贸l Kazimierz Wielki wyda艂 akt fundacji uniwersytetu, okre艣lanego mianem Studium Generale, zatwierdzony uprzednio przez papie偶a Urbana V. Studium nie posiada艂o wydzia艂u teologii. Dopiero na pro艣b臋 kr贸lowej Jadwigi i jej ma艂偶onka W艂adys艂awa Jagie艂艂y 贸wczesny papie偶 Bonifacy IX, 11 stycznia 1397 roku wyda艂 bull臋 Eximiae devotionis affectus eryguj膮c膮 Wydzia艂 Teologii w Krakowie. Data ta rozpoczyna 600-letni膮 dzia艂alno艣膰 fakultetu.
W akcie fundacyjnym Akademii z 26 lipca 1400 roku Wydzia艂 Teologiczny wymieniony zosta艂 na pierwszym miejscu i odt膮d przez wiele stuleci by艂 najwa偶niejszym w krakowskiej uczelni. Zgodnie z zamys艂em kr贸lowej Jadwigi profesorowie Wydzia艂u w艂膮czyli si臋 w dzie艂o chrystianizacji Litwy. Dzi臋ki ich wyst膮pieniom na soborach w Konstancji i Bazylei Wydzia艂 zdoby艂 s艂aw臋 i rozg艂os nie tylko w Polsce, lecz tak偶e poza jej granicami.
W okresie dawnej Rzeczypospolitej rektorzy krakowskiej uczelni wywodzili si臋 przede wszystkim z grona teolog贸w. Po przetrwaniu okresu rozbior贸w i odzyskaniu przez nar贸d niepodleg艂o艣ci w 1918 roku Wydzia艂 krakowski - szczyc膮cy si臋 wybitnymi profesorami i najwi臋ksz膮 w Polsce liczb膮 student贸w - by艂 jednym z g艂贸wnych o艣rodk贸w polskiej my艣li teologicznej. Wychowankowie tego Wydzia艂u znajdowali si臋 w艣r贸d kadry naukowej niemal wszystkich polskich wydzia艂贸w teologicznych i wielu seminari贸w duchownych.
W czasie II wojny 艣wiatowej wielu profesor贸w Wydzia艂u by艂o wi臋zionych przez hitlerowc贸w w obozach koncentracyjnych. Mimo licznych represji i strat personalnych spowodowanych przez okupanta, prowadzono tajne nauczanie. W 1945 roku zesp贸艂 pracownik贸w naukowych Wydzia艂u zosta艂 poszerzony o profesor贸w ze wschodnich ziem polskich (Lw贸w). W 1954 roku jednostronn膮 uchwa艂膮 Rady Ministr贸w usuni臋to Wydzia艂 Teologiczny z Uniwersytetu Jagiello艅skiego. Decyzja ta nie przerwa艂a jednak jego faktycznej i kanonicznej egzystencji.

Papieski Wydzia艂 Teologiczny
W 1959 roku Stolica Apostolska wyda艂a dekret stwierdzaj膮cy, 偶e "Wydzia艂 Teologiczny zgodnie z jego ustanowieniem i charakterem trwa pod kierownictwem jednej w艂adzy ko艣cielnej i na przysz艂o艣膰 ma si臋 kszta艂towa膰 wedle praw ustanowionych przez Stolic臋 Apostolsk膮". Dzi臋ki staraniom kardyna艂a Karola Wojty艂y Wydzia艂owi zosta艂 przyznany w 1974 roku zaszczytny tytu艂 Papieski.

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Prze艂omowym wydarzeniem w dziejach Wydzia艂u Teologicznego w Krakowie by艂o wydanie przez Ojca 艢wi臋tego Jana Paw艂a II 8 grudnia 1981 roku motu proprio Beata Hedvigis, na mocy kt贸rego ustanowiona zosta艂a Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, sk艂adaj膮ca si臋 z trzech wydzia艂贸w: teologii, filozofii i historii Ko艣cio艂a.

Uniwersytet Papieski Jana Paw艂a II
W uroczysto艣膰 Naj艣wi臋tszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca 2009 roku, Ojciec 艢wi臋ty Benedykt XVI pragn膮c uhonorowa膰 pami臋膰 swego umi艂owanego Poprzednika S艂ugi Bo偶ego Jana Paw艂a II podni贸s艂 Akademi臋 do godno艣ci Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw艂a II.

DOKUMENTY:

BULLA BONIFACEGO IX EXIMIAE DEVOTIONIS AFFECTUS z 11 STYCZNIA 1397 R.
bQ8JIO

DEKRET KONGREGACJI DS. EDUKACJI KATOLICKIEJ Z 19 CZERWCA 2009 R.

Kongregacja
ds. Edukacji Katolickiej
(Seminari贸w i Instytut贸w Naukowych)

Przychylaj膮c si臋 do pr贸艣b Najdostojniejszego i Najczcigodniejszego Kardyna艂a
Stanis艂awa Dziwisza, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego i Wielkiego Kanclerza
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
Papie偶 Benedykt XVI,
dla uczczenia pami臋ci swojego znakomitego Poprzednika S艂ugi Bo偶ego Jana Paw艂a II,

postanowi艂

Papiesk膮 Akademi臋 Teologiczn膮 w Krakowie

podnie艣膰 do godno艣ci

Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw艂a II

w Krakowie

dla rozwijania nauk ko艣cielnych,

postanawiaj膮c, aby jego organizacja w pe艂ni i w spos贸b wierny odpowiada艂a normom ko艣cielnym, przede wszystkim Konstytucji Apostolskiej Sapientia Christiana i do艂膮czonym do niej Rozporz膮dzeniom, przyznaj膮c i nadaj膮c mu prawa oraz obowi膮zki, kt贸re zgodnie z prawodawstwem kanonicznym przys艂uguj膮 uniwersytetom ko艣cielnym prawnie erygowanym, z zachowaniem innych zasad prawnych, kt贸re powinny by膰 przestrzegane, bez wzgl臋du na jakiekolwiek przeciwne zarz膮dzenia.

Dane w Rzymie, w siedzibie Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej
(Seminari贸w i Instytut贸w Naukowych),
dnia 19 czerwca, w uroczysto艣膰 Naj艣wi臋tszego Serca Jezusa, roku Pa艅skiego 2009.

Prefekt
+ Zenon Kardyna艂 Grocholewski OP

Sekretarz
+ Johannes Ludovicus Brugues

USTAWA Z 2 GRUDNIA 2009 R.

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 219 poz. 1710

USTAWA

z dnia 2 grudnia 2009 r.

o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z bud偶etu pa艅stwa oraz ustawy o stosunku Pa艅stwa do Ko艣cio艂a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z bud偶etu pa艅stwa (Dz. U. Nr 103, poz. 650 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:
1) tytu艂 ustawy otrzymuje brzmienie:
"Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw艂a II w Krakowie z bud偶etu pa艅stwa";
2) art. 1 otrzymuje brzmienie
"Art. 1. Uniwersytet Papieski Jana Paw艂a II w Krakowie otrzymuje dotacje i inne 艣rodki z bud偶etu pa艅stwa na zasadach okre艣lonych dla uczelni publicznych.".

Art. 2. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pa艅stwa do Ko艣cio艂a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z p贸藕n. zm.1)) w art. 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) Uniwersytet Papieski Jana Paw艂a II w Krakowie,".

Art. 3. Ustawa wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia.

______
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail