Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Zamówienia publiczne

16.01.2020r. - Dostosowanie pomieszczeń Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków na cele realizacji projektu
10.01.2020r. - Wykonanie badań geologiczno-inżynierskich na terenie przeznaczonym pod budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie  w Krakowie wraz z  opracowaniem dokumentacji geotechnicznej
20.12.2019r. - Wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia według 2 grup tematycznych, dla UP JPII, tj.: Część 1 „Marketing 2.0 – aplikacje do e-reklamy” ; Część 2 „Analityka internetowa – insight data”
06.12.2019r. - Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie  na terenie miasta Krakowa  i Tarnowa.
04.12.2019r. - Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług opieki serwisowej systemu SIMPLE i XPRIMER oraz opieki konsultacyjnej dla użytkowników systemu
27.11.2019r.  - Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie.
27.11.2019r. - Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi druku i dostawy czasopisma VIATA ACADEMICA z nr ISSN wydawanych przez Wydawnictwo UPJPII  w Krakowie
22.11.2019r. -Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi druku, oprawy i dostawy części książek z nr ISBN wydawanych przez Wydawnictwo UPJPII w Krakowie tj. 18  pozycji
22.11.2019r. - Usługa druku materiaów reklamowych
20.11.2019r. - Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licencji oprogramowania w ramach realizowanego projektu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla UP JP II w Krakowie.
08.11.2019r. - wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia według 4 grup tematycznych, dla UP JPII
ZP.240.19 - 39 - 21.10.2019r. - wydanie 5 tomowej publikacji monograficznej pt.: „Świadek dziejów Narodu. Kardynał Adam Stefan Sapieha (1867-1951) w dokumentach archiwalnych”, pod red. Ks. Prof. Dr hab. Józefa Mareckiego wraz z drukiem, dystrybucją  oraz przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na zamawiającego  UPJPII w Krakowie.

Strony