Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Zamówienia publiczne

06.12.2019r. - Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie  na terenie miasta Krakowa  i Tarnowa.
04.12.2019r. - Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług opieki serwisowej systemu SIMPLE i XPRIMER oraz opieki konsultacyjnej dla użytkowników systemu
27.11.2019r.  - Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie.
27.11.2019r. - Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi druku i dostawy czasopisma VIATA ACADEMICA z nr ISSN wydawanych przez Wydawnictwo UPJPII  w Krakowie
22.11.2019r. -Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi druku, oprawy i dostawy części książek z nr ISBN wydawanych przez Wydawnictwo UPJPII w Krakowie tj. 18  pozycji
22.11.2019r. - Usługa druku materiaów reklamowych
20.11.2019r. - Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licencji oprogramowania w ramach realizowanego projektu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla UP JP II w Krakowie.
08.11.2019r. - wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia według 4 grup tematycznych, dla UP JPII
ZP.240.19 - 39 - 21.10.2019r. - wydanie 5 tomowej publikacji monograficznej pt.: „Świadek dziejów Narodu. Kardynał Adam Stefan Sapieha (1867-1951) w dokumentach archiwalnych”, pod red. Ks. Prof. Dr hab. Józefa Mareckiego wraz z drukiem, dystrybucją  oraz przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na zamawiającego  UPJPII w Krakowie.
11.10.2019r. - ZP.240.19 - 40 - wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dla studentów UP JPII w przedmiocie „Laboratorium produkcji obrazu: fotografia i film”
30.09.2019r. - ZP.240.19 - 36 - wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia według 5 grup tematycznych, dla UP JPII:           Część 1 „Nowe metody interakcji ze studentem podczas wykładów i ćwiczeń” Część 2 „Techniki badania social media” Cześć 3 „Projektowanie i kreowanie marki”  Część 4 „Laboratorium produkcji obrazu: fotografia i film” Część 5 „Design produktu i marki – księga znaku"
26.09.2019r. - ZP.240.19 - 38 - wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnych polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć w języku angielskim dla studentów Wydziału Filozoficznego – specjalność Philosophy in English – „Philosophical trends – selected issues”, dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;

Strony