Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Zamówienia publiczne

31.08.2017r. - Świadczenie usługi druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów (posiadających numer ISBN) wraz z dostawą całego nakładu do magazynów Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zlokalizowane w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 10.
21.08.2017r. - Postępowanie o udzielenie zamówienia na  roboty budowlane  i prace konserwatorskie przy elewacjach dziedzińca oraz  w piwnicach pod budynkiem frontalnym w „Domu Długosza” przy ul. Kanoniczej 25w Krakowie  – ETAP I – wzmocnienie elewacji ściany  południowej w części nadziemnej; Oznaczenie sprawy: ZP.240.17 -24
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybu przetargu nieograniczonego na "USŁUGĘ WYKONANIA KOMPLEKSOWEJ KONSERWACJI TKANIN OBICIOWYCH Z KAPITULARZA ARCHIWUM KRAKOWSKIEJ KAPITUŁY KATEDRALNEJ WRAZ Z KONSERWACJĄ SZAT LITURGICZNYCH".
27.06.2017R. - Usługa redakcji naukowej i językowej - znak sprawy ZP.240.17 - 22
26.06.2017r. - Dostawa osprzętu sieciowego - switche oraz sprzętu audiowizualnego
09.06.2017r. - świadczenie usługi druku części książek posiadających numer ISBN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Zamawiającego.  
08.06.2017r. - Prace budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej w elewacji frontowej zabytku - kamienica przy ul. Kanoniczej 9 w Krakowie - znak sprawy ZP.240. 17 -18
31.05.2017r. - Usługa opracowania graficznego zdjęć archiwaliów -Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu: Sakralne Dziedzictwo Małopolski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne, z Europejskiego Rozwoju Regionalnego nr Umowy RPMP.02.01.02-12-0044/16-00  ...
17.05.2017r. - Dostawa wraz z montażem osprzetu do centrum danych znak sprawy ZP.240.2017 - 16
11.05.2017r. - Dostawa sprzętu komputerowego według 4 części
04.05.2017r. - Dostawa generatora błysku wraz z osprzętem i akcesoriami
20-04-2017r. - Dostawa aparatu cyfrowego wraz z obiektywami, gripem i osprzętem

Strony