Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Zamówienia publiczne

16.11.201r. - Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi przygotowania, weryfikacji i wdrożenia oferty kulturalnej i edukacyjnej opartej o efekty projektu w podziale na trzy części zamówienia w ramach projektu „Konserwacja unikatowych w skali światowej zabytków związanych z historią Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej oraz udostępnienie ich w przestrzeni wystawienniczej w postaci interaktywnej multimedialnej ekspozycji dostosowanej do potrzeb różnorodnych grup docelowych”   Oznaczenie...
06.11.2017r. - Dostawa sprzętu informatycznego - laptopy, drukarki
26.10.2017r. - Wykonanie usługi konserwacji szat liturgicznych - ZP.240.17 - 31
06.10.2017r. "USŁUGA NADZORU PRAC KONSERWATORSKICH W PROCESIE KONSERWACJI TKANIN OBICIOWYCH ze ścian Kapitularza Krakowskiej Kapituły Katedralnej "
4 października 2017r. - Świadczenie usługi druku części książek posiadających numer ISBN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Zamawiającego.    
19.09.2017r. - Dostawa sprzętu komputerowego - laptopy według 9 części
11.09.2017r. - Dostawa sprzętu informatycznego - switche, komputery stacjonarne, monitory
31.08.2017r. - Świadczenie usługi druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów (posiadających numer ISBN) wraz z dostawą całego nakładu do magazynów Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zlokalizowane w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 10.
21.08.2017r. - Postępowanie o udzielenie zamówienia na  roboty budowlane  i prace konserwatorskie przy elewacjach dziedzińca oraz  w piwnicach pod budynkiem frontalnym w „Domu Długosza” przy ul. Kanoniczej 25w Krakowie  – ETAP I – wzmocnienie elewacji ściany  południowej w części nadziemnej; Oznaczenie sprawy: ZP.240.17 -24
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybu przetargu nieograniczonego na "USŁUGĘ WYKONANIA KOMPLEKSOWEJ KONSERWACJI TKANIN OBICIOWYCH Z KAPITULARZA ARCHIWUM KRAKOWSKIEJ KAPITUŁY KATEDRALNEJ WRAZ Z KONSERWACJĄ SZAT LITURGICZNYCH".
27.06.2017R. - Usługa redakcji naukowej i językowej - znak sprawy ZP.240.17 - 22
26.06.2017r. - Dostawa osprzętu sieciowego - switche oraz sprzętu audiowizualnego

Strony