Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Zamówienia publiczne

18.08.2016 r. - Świadczenie usługi druku części książek posiadających numer ISBN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Zamawiającego.
15.06.2016 r. - Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przebudowy i rozbudowy parkingu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 10.
19.05.2016 r. - wyłonienie Wykonawcy w zakresie przebudowy i rozbudowy parkingu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 10.
12.05.2016 r. - Wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi w zakresie kontynuacji prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu św. Erazma w nawie południowej kościoła p.w. św. Marka Ewangelisty w Krakowie.
09.05.2016 r. - Świadczenie usługi druku części książek posiadających numer ISBN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do Zamawiającego.
29.04.2016 r. - Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przebudowy i rozbudowy parkingu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 10.
26.04.2016 r. - świadczenie usługi druku książki  pt. „Krajobraz semantyczny wsi i miast”, posiadającej numer isbn, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą do zamawiającego
15.04.2-16R. - przetarg  nieograniczony Świadczenie usługi druku cyfrowego oraz offsetowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) czasopism posiadających numer lub ISSN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla tytułów wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  w Krakowie
30.11.2015 r. - Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla potrzeb Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
24.11.2015 r.  Dostawa profesjonalnego oprogramowania studia radiowego w ramach przetargu na „Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego oprogramowania komputerowego dla potrzeb studia radiowego, pracowni grafiki komputerowej i laboratorium nowych mediów dla UPJPII – 5"
10.11.2015 r.  Dostawa profesjonalnego oprogramowania studia radiowego w ramach przetargu na „ Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego oprogramowania komputerowego dla potrzeb studia radiowego, pracowni grafiki komputerowej i laboratorium nowych mediów dla UPJPII – 4”
10.11.2015 r.  Dostawa wyświetlacza ekranowego do sali badań fokusowych w ramach przetargu  na „Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie studia radiowego, laboratorium fotograficznego, pracowni nowych mediów i pracowni grafiki komputerowej dla UPJPII – 4”

Strony