Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Aktualności UPJPII

Bazy danych

                Biblioteka UPJPII wykupiła dostęp do elektronicznych baz danych: ATLA Religion Database with ATLASerials, Communication & Mass Media Complete, Cambridge Journals – Kolekcja HSS, JSTOR. Można z nich korzystać w ramach uczelnianej sieci komputerowej. Dodatkowo w uczelnianej sieci komputerowej istnieje możliwość skorzystania z dostępu do baz danych finansowanych przez MNiSW w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

- dostęp za pomocą sieci komputerowej Uczelni
- dostęp spoza sieci komputerowej Uczelni (Szczegółowe zasady użytkowania)

ATLA Religion Database with ATLASerials

IfM4Le

 

Baza łączy bogaty indeks artykułów z czasopism, recenzji książek oraz zbiorów esejów z wszystkich dziedzin związanych z religią oraz zbiór online ATLA zawierający główne czasopisma dotyczące religii i teologii. Baza ATLA Religion Database zawiera ponad 620 000 cytowań z artykułów pochodzących z ponad 1 746 czasopism, ponad 250 000 cytowań z esejów wybranych z ponad 18 000 prac zbiorowych, a także ponad 570 000 cytowań z recenzji książek i coraz większą liczbę cytowań multimedialnych. Baza ATLASerials udostępnia pełny tekst ponad 380 000 artykułów i recenzji książek w wersji elektronicznej. Baza opracowana została przez American Theological Library Association.
Dostęp.     Dostęp HAN

Communication & Mass Media Complete
Cygvj6

                To najobszerniejsze, cenne źródło informacji dotyczących komunikacji i mass mediów. Baza CMMI zawiera treści z baz CommSearch oraz Mass Media Articles Index, a także licznych innych czasopism poświęconych komunikacji, mass mediom oraz dziedzinom pokrewnym. Jest to źródło informacji i materiałów referencyjnych o niespotykanym zakresie i szczegółowości, uwzględniające pełny zakres wiedzy związanej z komunikacją. CMMI oferuje pełne indeksowanie i abstrakty dla ponad 570 czasopism („główne pisma tematyczne”) i wybrany zakres dla blisko 200 kolejnych („czasopisma priorytetowe”), co w sumie daje przeszło 770 tytułów. Ponadto ta baza danych zawiera pełne teksty z ponad 450 czasopism.
  Dostęp.     Dostęp HAN

Cambridge Journals – Kolekcja HSS

Informujemy, że Biblioteka UPJPII wykupiła dostęp do nowej bazy Cambridge Journals – Kolekcja HSS (Nauki humanistyczne i społeczne). Można z niej korzystać w ramach uczelnianej sieci komputerowej lub przez dostęp HAN. Baza Cambridge Journals – Kolekcja HSS to dostęp do ponad 200 tytułów czasopism w otwartym dostępie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Dostęp.     Dostęp HAN

JSTOR - kolekcje Arts & Sciences III oraz Religion & Theology

hO9slW Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie posiada otwarty dostęp do czasopism w kolekcji: Arts & Sciences III oraz Religion & Theology JSTOR. Dostęp można uzyskać poprzez kliknięcie w nazwy poszczególnych kolekcji oraz przejście do listy tytułów, na stronie http://about.jstor.org/journals. Użytkownicy mogą również skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na głównej stronie http://www.jstor.org. Dostęp jest możliwy w ramach uczelnianej sieci komputerowej. Dla użytkowników domowych przygotowano następujące linki: kolekcja Arts & Sciences III ; kolekcja Religion & Theology (wybieramy link "Dostęp HAN").

 

 

Biblioteka poleca również ogólnodostępne bazy publikacji naukowych:

Elsevier
                Ogólnokrajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1851 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa 420 tytułów niekontynuowanych. Ponadto, w ramach polskiej licencji akademickiej zostaje utrzymany dostęp do czterech czasopism, które zostały usunięte z listy Freedom Collection w roku 2013 (The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology). Licencja krajowa nie obejmuje innych czasopism, które znajdują się w bazie Science Direct, ale nie należą do kolekcji Freedom, w szczególności czasopism wydawanych przez Elsevier na rzecz towarzystw naukowych (np. serii Cell Press i Clinics). W czerwcu 2015 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o pakiet książek zawierający 838 monografii z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych oraz poradników (handbooks) z lat 2011-2015. W styczniu 2016 licencja została rozszerzona o 2. pakiet książek obejmujący 874 książek (głównie monografii) z roku 2014.
Dostęp.     Dostęp HAN

Springer
               Licencja krajowa obejmuje obecnie 2008 czasopism bieżących oraz 425 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1.290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie), patrz katalog czasopism na rok 2016. Licencja ogólnokrajowa Springer obejmuje także archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 (patrz także lista wolumenów w seriach książkowych) a także kolekcję 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011.
Dostęp.     Dostęp HAN

Web of Science

                Platforma Web of Science obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Trzy podstawowe indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS).
                Bazy z systemu Web of Knowledge dostępne są od 2010 roku w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej, która obejmuje: pakiet WoS z rocznikami od 1945 do 2010 (w tym SCIE - roczniki archiwalne od 1945, SSCI - roczniki archiwalne od 1956, oraz AHCI - roczniki archiwalne od 1975), baza CPCI (części Science oraz Social Science & Humanities, roczniki 1990-2010) oraz baza JCR (najświeższy opublikowany rocznik). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje około 16.500 czasopism. W bazie SCIE indeksowane jest ponad 13.000 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, w tym ponad 8.000 czasopism bieżących, w bazie SSCI - ponad 3.600 czasopism od 1900 roku z nauk społecznych, w tym ponad 2.800 czasopism bieżących oraz w bazie AHCI - ponad 1.800 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych, w tym ponad 1.500 czasopism bieżących. JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, m.in. Journal Impact Factor. Poprzez platformę Web of Knowledge dostępne są także dodatkowe narzędzia EndNote Web i Researcher ID. EndNote Web służy do zarządzania bibliografią załącznikową, umożliwia wyszukiwanie w bibliograficznych bazach danych i katalogach bibliotecznych, import przypisów z innych baz, organizację biblioteki przypisów i tworzenie bibliografii według najczęściej stosowanych formatów. Researcher ID to ogólnodostępny portal dla autorów i badaczy naukowych, w pełni zintegrowany z platformą Web of Knowledge. Researcher ID umożliwia identyfikację autora, stworzenie publicznego profilu, utworzenie listy własnych prac naukowych, zarządzanie tą listą i dostęp do multidyscyplinarej społeczności naukowców
Informacje jak wyszukiwać
Dostęp.     Dostęp HAN

Nature
                Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych od roku 2010
Dostęp.     Dostęp HAN

 

Science
                Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.
Dostęp.     Dostęp HAN

 

Scopus
                Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 21.000 recenzowanych czasopism (z których ponad 3.800 to czasopisma typu Open Access), ponad 360 publikacji handlowych, 90.000 książek, 520 serii książkowych, 83.000 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 57 milionów rekordów bibliograficznych (stan w 2015 r.), z których ok. 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku.
Dostęp.     Dostęp HAN

Wiley-Blackwell
                Licencja krajowa obejmuje zbiór czasopism "Full Collection 2016. Dostępna kolekcja zawiera 1405 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (ok. 170 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych). W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, patrz katalog.
Dostęp.     Dostęp HAN

EBSCO
                Licencja od 2011 r. obejmuje pakiet podstawowy 15 baz, w tym 8 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe rónych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Complete, Business Source Complete, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source, Regional Business News, AHFS Consumer Medication Information oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center.
Informacje o bazach
Dostęp.     Dostęp HAN