Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Studia wyższe

Kierunkowe efekty kształcenia

Wydział Filozoficzny

kierunek filozofia

2016

2012

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

kierunek historia

kierunek historia sztuki

2013

2012

kierunek muzyka kościelna

2015

2012

kierunek ochrona dóbr kultury

kierunek studia historyczno-społeczne

kierunek turystyka historyczna

Wydział Nauk Społecznych

kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna

kierunek nauki o rodzinie

kierunek praca socjalna

2016

2014

2012

Wydział Prawa Kanonicznego

kierunek prawo kanoniczne

2016

2014

Wydział Teologiczny

kierunek teologia

kierunek turystyka religijna

2016

2014

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

kierunek teologia