Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Studia wyższe

Kierunkowe efekty kształcenia

Wydział Filozoficzny

kierunek filozofia

2017

2016

2012

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

2017

2014

kierunek historia

2017

2012

kierunek historia sztuki

2017

2013

2012

kierunek muzyka kościelna

2017

2015

2012

kierunek ochrona dóbr kultury

2017

2012

kierunek studia historyczno-społeczne

kierunek turystyka historyczna

2017

2014

Wydział Nauk Społecznych

kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna

2017

2012

kierunek nauki o rodzinie

2017

2012

kierunek praca socjalna

2017

2016

2014

2012

Wydział Prawa Kanonicznego

kierunek prawo kanoniczne

2017

2016

2014

Wydział Teologiczny

kierunek teologia

2017

2012

kierunek turystyka religijna

2017

2016

2014

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

kierunek teologia

2017

2012