Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Forma egzaminu doktorskiego

Forma egzaminu doktorskiego

1. Przygotowanie kilkustronicowego artykułu (dostarczonego wcześniej egzaminatorowi) z dziedziny naukowej pozostającej w kręgu zainteresowań doktoranta – omówienie i zreferowanie.
2. Prezentacja (może być multimedialna) dotycząca doktoratu lub wybranego aspektu pracy badawczej.
3. Pytania Komisji, dyskusja.
4. Przygotowanie pisemnego omówienia/streszczenia doktoratu lub aktualnego zarysu badań nad doktoratem. Wymagane 1 – 2 strony. Dostarczenie pracy egzaminatorowi z języka co najmniej tydzień przed egzaminem (praca nie jest oceniana – ma stanowić podstawę do dyskusji).

Ocenia się merytoryczność, komunikatywność, poprawność językową, płynność, wymowę. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych za trzy poszczególne części egzaminu.