Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

O projekcie

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach MRPO 2007 – 2013 – Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego

Modernizacja infrastruktury medialno-technicznej dla potrzeb innowacyjnego kształcenia i aktywizacji zawodowej w zakresie nowych mediów w społeczeństwie informacyjnym.”

Projekt  polega na adaptacji pomieszczeń dydaktycznych i Radia Bonus w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1, w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji odpowiednio: Radia Bonus, Pracowni Grafiki Komputerowej oraz Pracowni Nowych Mediów LANOME , oraz na zakupie i montażu wyposażenia (w tym specjalistycznego sprzętu do poszczególnych pracowni) do tych pomieszczeń.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano prace modernizacyjne wewnątrz pomieszczeń, zakup mebli i wyposażenie na potrzeby zmodernizowanych pomieszczeń tj. Radia Bonus (profesjonalne wyposażenie w sprzęt dziennikarski), Pracowni Grafiki Komputerowej (profesjonalne wyposażenie w sprzęt specjalistyczny, w tym sprzęt fotograficzny) i Pracowni Nowych Mediów (profesjonalne wyposażenie w specjalistyczny sprzęt). Łącznie zaadoptowanych do nowych zadań zostanie 8 pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1.

Produkty:

1) Liczba zmodernizowanych/rozbudowanych/zaadaptowanych obiektów dydaktycznych – 1 szt.

2) Powierzchnia zmodernizowanego budynku dydaktycznego - 276,50 m2.

Rezultaty projektu:

1) Liczba studentów korzystających z zmodernizowanej/rozbudowanej infrastruktury dydaktycznej - (obecnie) 550 (rok 2020) 4 410.

Cel główny/bezpośredni projektu:

Unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dla świadczenia profesjonalnych i konkurencyjnych usług w zakresie szkolnictwa wyższego.

Cele szczegółowe projektu:

1) Poprawa poziomu usług dydaktycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych;

2) Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz studentów i gości Uczelni;

3) Zintensyfikowanie współpracy Uczelni z pracodawcami, poprzez kształcenie absolwentów „szytych na miarę” oczekiwań rynku pracy.

Całkowita wartość projektu: 1.662.082,47 PLN

Poziom dofinansowania: 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013

Wartość dofinansowania: 1.412.770,10 PLN

**********************

Informacje prasowe:

http://upjp2.edu.pl/?q=komunikaty/akademickie-centrum-medialne-na-upjpii-otwarte

http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/nowoczesne-pracownie-medialne-na-upjp-ii

http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/SitePages/DisplayEvent.aspx?List=be034196-9f4a-4544-b36c-0e3c597a7230&Source=http%3A%2F%2Fwww.fundusze20072013.malopolska.pl%2Fmrpo&ID=776

Galerie:

PRZED - 15 sierpnia 2015 r.

PO - 31 grudnia 2015 r.

Uroczyste otwarcie